ลงทะเบียนเพื่อรับคอร์สเรียน

Add Line แต่ละระดับชั้นการเรียนจริง เพื่อรับเอกสารการสมัคร

 •  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 :  @riandeep4

หรือ คลิก : https://lin.ee/1IMUHtfgV

 •  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 :  @riandeep5

หรือ คลิก : https://lin.ee/WIUrnaXl

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 :  @riandeep6

หรือ คลิก : https://lin.ee/53qFid8Xs

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :  @riandeem1

หรือ คลิก : https://lin.ee/1vfdFv2r3

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 :  @riandeem2

หรือ คลิก : https://lin.ee/2psJgai78

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 :  @riandeem3

หรือ คลิก : https://lin.ee/1kMsNawg1

 •  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 :  @riandeem4

หรือ คลิก : https://lin.ee/2ZLFxinYk

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 :  @riandeem5

หรือ คลิก : https://lin.ee/2H2iMtpba

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 :  @riandeem6

หรือ คลิก : https://lin.ee/3RVn1snXK

 

ตารางการเรียนของแต่ละระดับชั้นการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.6 เทอม 1 วันที่  30 พ.ค. 63
 • ฟิสิกส์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.6 เทอม 1 วันที่ 6 มิ.ย. 63
 • ชีววิทยา : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.6 เทอม 1 วันที่ 13 มิ.ย. 63
 • เคมี : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.6 เทอม 1 และ 2 วันที่ 20 มิ.ย. 63
 • ดาราศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.6 เทอม 1 และ 2 วันที่ 27 มิ.ย. 63
 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.6 เทอม 2 วันที่ 4 ก.ค. 63
 • ฟิสิกส์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.6 เทอม 2 วันที่ 11 ก.ค. 63
 • ชีววิทยา : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.6 เทอม 2 วันที่ 18 ก.ค. 63
 • ภาษาไทย : เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ระดับชั้น ม.6 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 1 ส.ค. 63
 • สังคมฯ : เตรียมสอบ O-NET สังคมฯ ระดับชั้น ม.6 ปี 2559  และ 2560 วันที่ 8 ส.ค. 63
 • ภาษาอังกฤษ : เตรียมสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 15 ส.ค. 63

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.5 เทอม 1 วันที่  30 พ.ค. 63
 • ฟิสิกส์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.5 เทอม 1 วันที่ 6 มิ.ย. 63
 • ชีววิทยา : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.5 เทอม 1 และ 2 วันที่ 13 มิ.ย. 63
 • เคมี : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.5 เทอม 1  วันที่ 20 มิ.ย. 63
 • ดาราศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.5 เทอม 1 และ 2 วันที่ 27 มิ.ย. 63
 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.5 เทอม 2 วันที่ 4 ก.ค. 63
 • ฟิสิกส์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.5 เทอม 2 วันที่ 11 ก.ค. 63
 • เคมี : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.5 เทอม 2 วันที่ 18 ก.ค. 63
 • ภาษาไทย : เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ระดับชั้น ม.5 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 1 ส.ค. 63
 • สังคมฯ : เตรียมสอบ O-NET สังคมฯ ระดับชั้น ม.5 ปี 2559  และ 2560 วันที่ 8 ส.ค. 63
 • ภาษาอังกฤษ : เตรียมสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.5 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 15 ส.ค. 63

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.4 เทอม 1 วันที่  30 พ.ค. 63
 • ฟิสิกส์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.4 เทอม 1 วันที่ 6 มิ.ย. 63
 • ชีววิทยา : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.4 เทอม 1 และ 2 วันที่ 13 มิ.ย. 63
 • เคมี : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.4 เทอม 1  วันที่ 20 มิ.ย. 63
 • ดาราศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.4 เทอม 1 และ 2 วันที่ 27 มิ.ย. 63
 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.4 เทอม 2 วันที่ 4 ก.ค. 63
 • ฟิสิกส์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.4 เทอม 2 วันที่ 11 ก.ค. 63
 • เคมี : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.4 เทอม 2 วันที่ 18 ก.ค. 63
 • ภาษาไทย : เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 1 ส.ค. 63
 • สังคมฯ : เตรียมสอบ O-NET สังคมฯ ระดับชั้น ม.4 ปี 2559  และ 2560 วันที่ 8 ส.ค. 63
 • ภาษาอังกฤษ : เตรียมสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 15 ส.ค. 63

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.1-3 เทอม 1 วันที่ 6 มิ.ย. 63
 • วิทยาศาสตร์ – สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.3 เทอม 1 วันที่ 20 มิ.ย. 63
 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.1-3 เทอม 2 วันที่ 4 ก.ค. 63
 • วิทยาศาสตร์ – สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.3 เทอม 2 วันที่ 18 ก.ค. 63
 • ภาษาไทย : เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 1 ส.ค. 63
 • สังคมฯ : เตรียมสอบ O-NET สังคมฯ ระดับชั้น ม.3 ปี 2559  วันที่ 8 ส.ค. 63
 • ภาษาอังกฤษ : เตรียมสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 15 ส.ค. 63

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.1-3 เทอม 1 วันที่ 6 มิ.ย. 63
 • วิทยาศาสตร์ – สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.2 เทอม 1 วันที่ 20 มิ.ย. 63
 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.1-3 เทอม 2 วันที่ 4 ก.ค. 63
 • วิทยาศาสตร์ – สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.2 เทอม 2 วันที่ 18 ก.ค. 63
 • ภาษาไทย : เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 1 ส.ค. 63
 • สังคมฯ : เตรียมสอบ O-NET สังคมฯ ระดับชั้น ม.3 ปี 2559  วันที่ 8 ส.ค. 63
 • ภาษาอังกฤษ : เตรียมสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 15 ส.ค. 63

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.1-3 เทอม 1 วันที่ 6 มิ.ย. 63
 • วิทยาศาสตร์ – สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.1 เทอม 1 วันที่ 20 มิ.ย. 63
 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.1-3 เทอม 2 วันที่ 4 ก.ค. 63
 • วิทยาศาสตร์ – สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ม.1 เทอม 2 วันที่ 18 ก.ค. 63
 • ภาษาไทย : เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 1 ส.ค. 63
 • สังคมฯ : เตรียมสอบ O-NET สังคมฯ ระดับชั้น ม.3 ปี 2559  วันที่ 8 ส.ค. 63
 • ภาษาอังกฤษ : เตรียมสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 15 ส.ค. 63

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ป.6 เทอม 1 วันที่ 6 มิ.ย. 63
 • วิทยาศาสตร์ – สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ป.6 เทอม 1 วันที่ 20 มิ.ย. 63
 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ป.6 เทอม 2 วันที่ 4 ก.ค. 63
 • วิทยาศาสตร์ – สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ป.6 เทอม 2 วันที่ 18 ก.ค. 63
 • ภาษาไทย : เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ระดับชั้น ป.6 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 1 ส.ค. 63
 • สังคมฯ : เตรียมสอบ O-NET สังคมฯ ระดับชั้น ป.6 ปี 2559  วันที่ 8 ส.ค. 63
 • ภาษาอังกฤษ : เตรียมสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 15 ส.ค. 63

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ป.5 เทอม 1 วันที่ 6 มิ.ย. 63
 • วิทยาศาสตร์ – สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ป.5 เทอม 1 วันที่ 20 มิ.ย. 63
 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ป.5 เทอม 2 วันที่ 4 ก.ค. 63
 • วิทยาศาสตร์ – สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ป.5 เทอม 2 วันที่ 18 ก.ค. 63
 • ภาษาไทย : เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ระดับชั้น ป.6 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 1 ส.ค. 63
 • สังคมฯ : เตรียมสอบ O-NET สังคมฯ ระดับชั้น ป.6 ปี 2559  วันที่ 8 ส.ค. 63
 • ภาษาอังกฤษ : เตรียมสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 15 ส.ค. 63

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ป.4 เทอม 1 วันที่ 6 มิ.ย. 63
 • วิทยาศาสตร์ – สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ป.4 เทอม 1 วันที่ 20 มิ.ย. 63
 • คณิตศาสตร์ : สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ป.4 เทอม 2 วันที่ 4 ก.ค. 63
 • วิทยาศาสตร์ – สรุปเนื้อหาในโรงเรียน ป.4 เทอม 2 วันที่ 18 ก.ค. 63
 • ภาษาไทย : เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ระดับชั้น ป.6 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 1 ส.ค. 63
 • สังคมฯ : เตรียมสอบ O-NET สังคมฯ ระดับชั้น ป.6 ปี 2559  วันที่ 8 ส.ค. 63
 • ภาษาอังกฤษ : เตรียมสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 ปี 2559 และ 2560 วันที่ 15 ส.ค. 63

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
📤 : m.me/Enconcept
🏠 : shop.selfu.com
Line : @enconcept
📞 : 02-736-3636
🏢 : Enconcept ทุกสาขา หรือ http://enconcept.com/main_index/contact/

LINE it!

Comment