29

น้องน็อท เจตวาฑิตย์ โกสัจจะ

“เทคนิคสอบ GATอังกฤษ เต็ม 150 คือตั้งใจเรียน ท่องคำศัพท์บ่อยๆ ซึ่งMemolody ช่วยในการทำข้อสอบได้และก็ทบทวนศัพท์จากMyMemolody”

LINE it!