18

น้องมด ธันย์ชนก กล้าณรงค์

“มดเป็นคนไม่ชอบสิ่งจำเจ และมองหาสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ รูปแบบการเรียนที่ Enconcept จะตอบโจทย์ได้ดีมาก ที่สำคัญคือได้ผลจริง มดชอบเทคนิคและวิธีการสอนไวยากรณ์โดยเฉพาะ Tree Tactics เป็นพิเศษ เพราะทำให้รู้ว่าพี่แนนและทีมงานคิดค้นและจัดเตรียมหลักสูตรมาเป็นอย่างดีเพื่อน้องๆ ขอบคุณพี่แนน พี่เมย์ และ Enconcept ที่ทำให้มดประสบความสำเร็จในบันไดขั้นแรกนี้ค่ะ”

LINE it!