32

น้องเตย สุวีรยา พิรัชต์ชัยกุล

“จะติดคำศัพท์ไว้ทั่วบ้าน ปกติเตยเรียนคอร์สสอนสดของพี่แนน ซึ่งได้ทั้งความรู้และก็ไม่เครียดด้วยเพราะมี Restnote

สิ่งสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือ Memolody จะฟังทุกวันฟังแทนเพลงค่ะ”

LINE it!