33

น้องยิ้ม ปภาวดี นิมิตกมลเลิศ

“ยิ้มเรียน Memolody  Pack Grammar และ Admission GAT&O-NET ประทับใจ Memolody เพราะช่วยได้มากจริงๆ จำคำศัพท์ได้ โดยไม่ต้องท่องให้ปวดหัว และประทับใจพี่แนนและพี่เมย์ที่สอนทั้งการเตรียมตัวสอบและสอนเทคนิคการเรียนดี”

LINE it!