17

น้องกาย จิรวัฏ สมรักษ์

“คอร์ส Pre-Admission และ Admission GAT & O-NET ช่วยผมได้มากจริงๆ ทำให้เข้าใจข้อสอบและได้เทคนิคต่างๆ ซึ่งช่วยให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้น ทำให้ตอนเตรียมตัวสอบไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก แค่กลับมาทบทวนหนังสือซึ่งเนื้อหาและโจทย์ครบอยู่แล้วก็เพียงพอ การเรียนระบบ S.E.L.F. นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเตรียมสอบซึ่งไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แล้ว ถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถทบทวนเทปม้วนนั้นๆได้อีก ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนไม่ว่าเราจะเรียนอยู่ที่ไหนนะครับ “

LINE it!