35

น้องบอส ธนพงษ์ บุณยะนิวาศ

“ผมเรียนเยอะ แต่ที่ได้มากที่สุดเป็นที่ Enconcept คือได้เเนวทำข้อสอบเยอะมาก ได้เทคนิค Strategic Structure  การแบ่งประธาน กริยา กรรม Memolody และกลอนคำศัพท์  ซึ่งใช้ติดหัวเข้าห้องสอบเลย   ผมเรียนคอร์ส Pack Vocab ที่ได้คำศัพท์เน้นๆ คอร์สตะลุยโจทย์ต่างๆ ที่ได้ช่วยการอ่าน Reading passage เทคนิคการตัด choice ที่ช่วยทำให้สอบได้ง่ายและเร็วขึ้น สำหรับผมชอบที่นี่ ที่ให้เน้นคำศัพท์และให้ปริมาณศัพท์มากจริงๆ”

LINE it!