37

น้องริน เกศิรินทร์ ภคเศรษฐการ

“เคล็ดลับการเตรียมตัวคือ “การปูพื้นฐานแกรมม่าให้แน่น เพราะจะช่วยให้มีพื้นฐานที่ดี ตอนที่เรียนคอร์ส Grammar+Error พี่แนนมีเทคนิคที่ช่วยให้สามารถพิชิตโจทย์ยากๆ ได้ รวมถึงต้องเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เพื่อให้เหลือเวลามาทบทวนช่วงท้ายได้  และเทคนิค Memolody ทำให้จำได้เยอะ และสนุกด้วย  ขอบคุณพี่แนนที่มีคอร์สเรียนดีๆให้ ทำให้หนูได้มาถึงวันนี้”

LINE it!