19

น้องบิว กานต์นิธิ ไตรต้นวงศ์

“เทคนิคการสอนทั้ง Tree Tactics  และ Strategic Structure ช่วยให้ผมทำข้อสอบ Error และ อ่าน Passage ได้เข้าใจมากขึ้น ต้องขอบคุณพี่แนนและทีมงาน Enconcept ที่ถ่ายทอดความรู้และเป็นกำลังใจและเอาใจใส่ผมเสมอมาครับ”

LINE it!