40

น้องกาโตว์ ชานนท์ สุขุมาเดชะ

“พี่แนนเป็นคนวางรากฐานทางภาษาอังกฤษที่ดีให้ผม เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปใน advance ขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการติดทุนด้วย การเรียน grammar อย่างเป็นระบบด้วย tree tactics ทำให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดพร้อมทั้งสามารถนำมาใช้ได้จริง  นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีหลากหลายทั้งจาก  memolody และจากที่พี่แนนแตกศัพท์ต่างๆให้ ทำให้ต่อมาก็รู้จักคำศัพท์เป็นหมวดและมีหลักการมากขึ้น”

LINE it!