41

น้องสุกฤษฎิ์ ตรีวารี

“ชอบ Memolody  ช่วยจำคำศัพท์ดูโครงสร้างประโยคในการทำ Error  พี่แนนสอนอังกฤษดีมากๆครับ ทำให้ภาษาอังกฤษง่ายขึ้น เข้าใจมากขึ้น”

LINE it!