22

น้องเติ้ง วีรวงศ์ ธนกุลธิติรัชต์

“Memolody ช่วยให้ผมจำศัพท์ได้เยอะและง่ายต่อการจดจำ ที่สำคัญคือ Enconcept ทลายกำแพงภาษาของคนที่เกลียดภาษาอังกฤษแบบผม วิธีการสอนและเทคนิคต่างๆทำให้เข้าใจ สามารถจับจุดและเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น ผมขอขอบคุณพี่แนนและทีมงาน Enconcept ที่ทุ่มเทและเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีครับ”

LINE it!