21

น้องอู๋ สาริศ วิเศษสุมน

“Strategic Structure ช่วยผมเป็นอย่างมากในการอ่าน Passage วิเคราะห์รูปประโยคได้ง่ายกว่าเดิม ผมขอขอบคุณพี่แนนที่ทุ่มเทและดูแลเอาใจใส่ผม ช่วยแนะนำและช่วยทำให้ผมรักภาษาอังกฤษ ทำให้ผมประสบความสำเร็จในครั้งนี้ครับ”

LINE it!