24

น้องนัช นัชญา มลฑลจุลเกศ

“ได้มีโอกาสเรียนคอร์ส Memolody, Pre-สอบเข้าเตรียม และสอบเข้าเตรียมค่ะ ซึ่งเทคนิคต่างๆที่พี่แนนได้สอน ช่วยในเรื่องการวิเคราะห์ประโยคและในการทำ Part Reading พี่แนนและ Enconcept เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชอบภาษาอังกฤษ ทำให้เรามีความรู้ที่จะไปสอบ จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ”

LINE it!