IMG_1904

น้องช้าง สุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย

“ความรู้ที่ผมได้จากพี่แนนเป็นพื้นฐานช่วยให้ทำภาษา อังกฤษได้มีประสิทธภาพครับ อย่างเช่น บันได 12 Tenses ทำให้ผมจำ Tense ได้ยาวนานได้หลายปีตอนนี้ก็ยังไม่ลืมครับ ข้อสอบทุนไม่ได้เหมือนข้อสอบอื่นๆ จะต้องใช้ความรู้ในการวิเคราะห์หลายๆ ด้าน เรียนรู้ ให้ครบทุกด้าน และต้องฝึกทำโจทย์เก่า”

LINE it!