IMG_1909

น้องพีร์ พีร์ อัศวจินดา

“พี่แนนมีเทคนิควิธีช่วยการจำหลักภาษา และ Vocab ได้ดี ทำให้การทำความเข้าใจ และการจำเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น พี่หมุยทำให้การสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน ขอขอบคุณพี่แนน และพี่หมุยมากๆ ที่ช่วยให้การศึกษาและทบทวนบทเรียนของผมง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าไม่ได้พี่ๆช่วย ผมก็คงไม่มีวันนี้ครับ”

LINE it!