26

น้องเอิน ชนิกานต์ อังกาบแก้ว

“เราต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเอง ฝึกจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง ที่ Enconcept หนูสามารถจัดเวลาเรียนได้เองผ่านระบบ S.E.L.F ทำให้สะดวกมากๆ ชอบ Tree Tactics เพราะเป็นการเรียนไวยากรณ์ที่เป็นระบบและยังมี Strategic Structure มาเป็นตัวช่วยแกะโครงสร้างประโยคอีก คราวนี้ก็ทะลุปรุโปร่งสิคะ แต่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีพี่แนนและพี่เมย์ ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ทำให้หนูมีวันนี้ ในวันหน้าหนูจะกลับตอบแทนประเทศชาติโดยการกลับมาปฏิบัติหน้าที่รับใช้ราชการให้ดีที่สุดค่ะ”

LINE it!