25

น้องตั้ง กิตติภณ แก้วตา

“ผมเน้นเตรียมตัวภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ เพราะหากภาษาของเราไม่ดีพอก็ยากที่จะได้ทุนที่หวังไว้ ถ้าไม่มี Enconcept แล้วผมคงไม่สามารถสอบชิงทุนนี้ได้ ที่นี่มีสิ่งที่พิเศษแตกต่างจากสถาบันอื่นทั้ง Strategic Structure, Tree tactics และ Memolody ช่วยทำให้ภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ผมรู้สึกประทับใจกับการผสมผสานนี้เพราะทำให้องค์ความรู้ที่สะเปะสะปะกลายมาเป็นหมวดหมู่อย่างมีระบบ ฝากน้องๆ ว่าทุกความพยายาม ใช่ว่าจะสำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จต้องใช้ความพยายาม ตอนนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ทำและพยายามไปทั้งหมดนั้นช่างคุ้มค่าจริงๆ”

LINE it!