IMG_7876_1

น้องต้น วิวัฒน์ เที่ยงธรรม

“ผมเรียนคอร์ส Pre-Admission , Admission GAT&O-NET , 7 วิชาสามัญ ฝึกการทำโจทย์ เช่นข้อสอบ Reading ที่ไม่ใช่แค่การสอบแต่ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย สำหรับผมพี่แนนน่ารักมากๆ ไม่ได้สอนเเค่เรื่องเรียนแต่พี่แนนสอนเรื่องการใช้ชีวิต สอนให้รู้จักตนเองด้วย”

LINE it!