11

น้องนอท เจตวาฑิตย์ โกสัจจะ

“Enconcept มีเทคนิคการจำต่างๆ มากมาย ทำให้การเรียนง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พี่แนนยังแนะนำการฝึกทักษะภาษาอังกฤษนอกเหนือจากในตำราเรียน เช่น การดูหนัง ฟังเพลง อ่านนิยายฝรั่ง เพื่อให้เราเรียนรู้จากเจ้าของภาษาจริงๆ ผมขอขอบคุณพี่แนน และพี่ติวเตอร์ทุกท่านที่ทำให้ผมรักภาษาอังกฤษมากขึ้น

LINE it!