5

 น้องวาว ฐานิดา มานิตย์โชติพิสิฐ

“ที่นี่มีเทคนิคการสอนที่ไม่น่าเบื่อและสามารถนำไปใช้ได้จริง หนูลงเรียนที่ Enconcept หลายคอร์สไม่ว่าจะเป็นคอร์ส Writing ที่ช่วยในการเขียนเรียงความส่งอาจารย์ คอร์ส Grammar ที่ช่วยในการทำข้อสอบ และคอร์ส TOEFL ที่ช่วยพัฒนาทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน อยากขอบคุณพี่แนน พี่เมย์ และติวเตอร์คนอื่นๆ ที่ถ่ายทอดความรู้ให้หนู พวกพี่ๆเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้หนูมีวันนี้ ในอนาคตหนูอยากเป็นแพทย์ที่ดีคนหนึ่งที่ได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ของคนไข้และได้ช่วยให้อาการเจ็บป่วยบรรเทาลงและหายเป็นปกติค่ะ”

LINE it!