12

น้องหวาย กอบพร ตระกูลเกิด

“คอร์ส Admission GAT & O-NET ทำให้หวายได้รู้แนวข้อสอบ เทคนิค Tree Tactics ทำให้เราจำโครงสร้างแกรมมาร์เป็นภาพ รวมถึงเทคนิคการทำข้อสอบ Error, Passage ต่างๆ   มีประโยชน์มากเวลาทำข้อสอบ และยังมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำเสมอ  หนูอยากขอบคุณ ครูพี่แนน และครูพี่เมย์ ที่คอยให้ความรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้สอบและยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะ”

LINE it!