9

น้องแพรว พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล

แพรวจะตั้งใจเรียนในห้องเป็นอันดับแรกเพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ที่ดี หลังจากนั้นการไปเรียนพิเศษเสริมก็จะทำให้เราแม่นยำยิ่งขึ้น ชอบที่พี่แนนมีเทคนิควิธีการจำ และยังสอดแทรกมุขตลกและช่วงพักสมอง (Rest Note) ระหว่างคาบ ทำให้เรียนไม่เครียด และจำได้จริง แพรวอยากมาเรียนที่ Enconcept ตลอดเพราะมีความสุขและไม่เคยเบื่อ อยากฝากถึงน้องๆว่าต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าชอบอะไร มุ่งมั่นกับเป้าหมาย หลังจากนั้นพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะ

LINE it!