ตอนนี้น้อง ๆ Dek 61 ถึงปลายทาง TCAS รอบ 4 และจะเริ่มเข้าสู่ TCAS รอบ 5 แล้ว

พี่ ๆ Enconcept เลยขอนำรายละเอียดการรับสมัคร TCAS รอบ 5 มาฝากกันค่ะ

-โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ จํานวนทั้งสิ้น 1,159 คน

-เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2561

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ตที่ www.reg.tu.ac.th ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

-อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา
* หลักสูตรภาษาไทย 200 บาทต่อสาขา
* หลักสูตรภาษาต่างประเทศ 500 บาทต่อสาขา
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชําระเงินผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส)

น้อง ๆ ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.tuadmissions.in.th/img/2018062922285390.pdf

LINE it!

Comment